Reklama
 
Blog | Lukáš Pokorný

Odpovědi řepských zastupitelů – Bořek Černovský

Opoziční zastupitel Bořek Černovský (Pro Prahu) neodpověděl přímo na položené otázky, ale sepsal příspěvvek na téma informovanost občanů v Řepích. Najdete ho níže (tučně jsem vyznačil části, které považuji za hodné pozornosti).

Dobrý den,

využil jsem Vaší výzvy a zamyslel jsem se nad úrovní informovanosti občanů Řep a jaké prostředky jsou na ni vydávány a co za ně nakonec občané obdrží.

Zvýšení informovanosti občanů Řep.

Pohledem do rozpočtu roku 2016 zjistíme, že na úhradu nákladů na sdělovací prostředky je v rozpočtu počítáno s
2 017 000 Kč. Tyto finance jsou určeny na vydávání časopisu Řepská 17. Částku tvoří výdaje na platy a odvody ve výši 888 tis. Kč, na tisk ve výši 910 tis Kč, na roznášku časopisu ve výši 215 tis. Kč a ostatní náklady ve výši 4 tis. Kč. K této částce je možno dále přičíst náklady na pravidelnou obnovu reklamních kvádrů poskytujících přehled kulturních akcí pořádaných na městské části ve výši 330 tis. Kč, neboť kromě kultury jsou zde prezentovány i jiné informace. Další desetitisíce tvoří náklady na radniční web, které jsou zahrnuty ve mzdových nákladech pracovníků, kteří připravují informace k prezentaci, náklady na redakční software webu a jeho vlastní provoz a nelze zapomenout na reportáže TV Praha, které si městská část platí. Tyto všechny náklady odhaduji na cca 200 tis. Nezapočítávám příjmy z inzerce, neboť neoperuji ani s režijními náklady na sdělovací prostředky.

Celkem náklady na informační média a technologie po zaokrouhlení představují ročně cca 2,5 mil Kč. Za volební období se tak utratí přibližně 10 mil. Kč. A jak jsou tyto prostředky na informování občanů využity? Z mého pohledu velice bídně. Řekl bych, že neslouží k informování občanů, ale pouze k propagandě. K propagandě vládnoucí ODS v čele se starostkou. Zřejmě z nízkého právního vědomí a absolutní absence demokratického smýšlení a snahy zavděčit se vládnoucí ODS a starostce, pak plyne cenzura jakýchkoliv kritických příspěvků z pera opozičních zastupitelů a též občanů Řep. Za tuto cenzuru, která si nezadá s tou komunistickou, nese odpovědnost současná redakční rada a statutární představitel městské části, starostka Jitka Synková. Nejhorší je, že nejsou pouze cenzurovány kritické příspěvky, ale nabývám stále více přesvědčení, že vadí a jsou záměrně cenzurovány i pouhé odlišné názory občanů.

Dokážu docela lidsky pochopit, že kritika nepotěší, zvláště když je dotyčný obklopen pochlebovači a slyším jenom, jak je výborný a pak se morálně slabší jedinec může snažit tuto kritiku z pozice síly udusit, ale nedokážu pochopit, proč se pokouší za každou cenu eliminovat a cenzurovat odlišné názory na dění a rozhodování v naší městské části. Nechápu, že to není jedinec, ale celá redakční rada. Z čeho pramení ta obava z prezentace odlišného názoru? Možná, že se radniční cenzoři bojí inteligence čtenářů, kteří by dali přednost názoru někoho jiného, než propagandě a balastu prezentovaným vedením městské části.

Díky cenzuře praktikované v radničním periodiku si tak například nepřečtete aktuální informace o průběhu přípravy výstavby sportovního centra. Nemůžete si z příspěvků občanů a zastupitelů vytvořit vlastní názor na oprávněnost této investice, natož, abyste si dokázali odpovědět na otázky, např.: Je nutné se sportovištěm stavět i ubytování? Musí být v hale dvě velké hrací plochy, nestačila by jedna? Musí být investorem městská část, když nechce halu provozovat? Nebylo by lepší postavit skromnější halu a ušetřené prostředky investovat do opravy chodníků? Nebo do zvýšení kapacit řepských parkovišť? A takových podobných témat a otázek je jistě habaděj.

Místo konkrétních informací a tříbení názorů dostává občan Řep propagandu, neboť Řepská 17   informuje pouze o úspěších starostky a fungování naší městské části pod jejím jasnozřivým vedením. Jako odstrašující příklad nevyváženosti Řepské 17 mohu uvést například listopadové vydání z roku 2013. V tomto čísle bylo uveřejněno celkem 10 fotografií se starostkou  Jitkou Synkovou v různých situacích: starostka diskutující, starostka hovořící, starostka informující, starostka slavící, starostka vítající, starostka zahajující, starostka otevírající, starostka sledující, starostka dekorující atd. a tomu odpovídající informace v článku, nebo popisce fotografie. V podobném duchu je vydávána většina čísel Řepské 17. Řepskému čtenáři se dostává minimum informací o tom, co se aktuálně rozhoduje, co je špatně a je to třeba změnit, co se nedaří, nebo trvá nepřiměřeně dlouho. Minimum informací je pak nahrazováno propagandou a balastem typu článků o ptácích, tipech na výlet, rozhovory s neosobnostmi a v neposlední řadě reklamou a inzeráty. Za peníze daňových poplatníků tak radnice tiskne něco vzdáleně připomínající 100+1 zajímavostí, které nemá obsahem a kvalitou nic společného se skutečným časopisem 100+1. Je vážně tohle to, co chceme dostávat za cca 10 mil. Kč??

Když jsem psal toto vyjádření, tak jsem listoval staršími čísly Řepské 17 a spočinul jsem náhodou u lednového čísla roku 2011 na tiráži. Je zde uvedena Šéfredaktorka: Jaroslava Šímová a dále jsem uvnitř čísla našel celou stranu nazvanou „Máte slovo“, věnovanou příspěvkům občanů (světe div se, kritických). O pět let později již Řepská 17 nemá šéfredaktorku, ale dvě redaktorky a čteme jenom balast. Takže jsem se slzou v oku zavzpomínal na pani šéfredaktorku Šímovou a na to jak byla schopná a odvážná si před starostkou prosadit svoji redaktorskou nezávislost. Jednu ženu se zásadami vystřídaly dvě dámy, které bych zcela určitě nenazval nezávislými redaktorkami, ale spíše snaživými úřednicemi. A závěrem bych chtěl říci, že se rozhodně nezbavuji spoluodpovědnosti za stav Řepské 17, byl jsem v minulosti dost dlouho členem redakční rady. Zpětně si uvědomuji, že jak se blížily volby roku 2014, zaznamenal jsem tendence omezovat „nevhodné“ příspěvky, ale dost razantně jsem proti tomu nevystoupil. S čistým svědomím však mohu konstatovat, že jsem nikoho necenzuroval. Již jsem to zmínil jinde, že jsem vděčný, za současnou úlohu opozičního zastupitele. Kdybych měl tuto zkušenost před svým působením na radnici, nahlížel bych některé záležitosti jinak, včetně obsahové náplně Řepské 17.

Mgr. Bořek Černovský
zastupitel

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama