Reklama
 
Blog | Lukáš Pokorný

Odpovědi řepských OPOZIČNÍCH zastupitelů

Ze 7 opozičních zastupitelů a zastupitelek, kterým jsem poslal otázky na konkrétní témata, odpověděli pouze tři. Níže publikuji odpovědi zastupitele Ing. J. Černého (ČSSD) a zastupitelky JUDr. Kaljkovićové (Pro Prahu). Příspěvek B. Černovského (Pro Prahu) bude publikován samostatně. Obrázek o tom, jak bylo zodpovězeno na mé (a zčásti také vaše dotazy) a zda opozice opravdu svědomitě plní svou roli, si jistě uděláte sami. Myslím, že ani k počtu došlých odpovědí, ani k jejich obsahu, není nutné nic dodávat. Mluví samy za sebe.

JUDr. Kaljkovićová (Pro Prahu)

  • Praha 6 zavedla zóny placeného stání. Jak vás vedení radnice Prahy 17 seznámilo s rozhodnutím se ze strany Řep do tohoto systému nezapojit? Jste pravidelně seznamováni s alternativními návrhy pro řešení tohoto akutního a závažného problému v Řepích, ze kterých se – dle zkušenosti občanů – stává záchytné parkoviště? Jaké byly vaše náměty pro zlepšení této situace?

 Do zastupitelstva městské části Praha 17 nebyl do dnešního dne předložen žádný bod týkající se zavedení zón placeného stání v Řepích. V nejbližší budoucnosti se ani nepočítá s jejich zavedením. Problematika nedostatku parkovacích míst je dlouhodobá a pravidelně jsou na toto téma vznášeny dotazy v rámci interpelací. Nejvíce je diskutována problematika parkování v ulici Mrkvičkova. V této oblasti má být v případě vydání stavebního povolení na jaře roku 2017 započato se stavbou parkoviště pro cca 90-100 automobilů.

Můj osobní postoj k zavedení zón placeného stání je negativní. V případě předložení takovéhoto bodu bych hlasovala proti. Pokud by na Řepích byly schváleny modré zóny, neznamenalo by to dle mého názoru zajištění parkovacího místa pro všechny občany Řep. Dostali bychom se například i do situace, kdy by občané Řep, kteří využívají služební vozidlo, byli nuceni parkovat mimo městskou část, neboť by nesplňovali kritéria pro možnost zde parkovat. To samé platí i pro návštěvy, které přijedou na Řepy za rezidenty nebo pro osoby, které zde žijí v nájmu.

Pokud bych se měla vyjádřit ke zkušenosti občanů, že Řepy se po zavedení modrých zón na Praze 6 stávají záchytným parkovištěm, pak musím konstatovat, že jsem nezaznamenala rapidní nárůst automobilů od měsíce září 2016.   

 

  • Je zastupitelstvo ze strany Radnice informováno o četných podnětech občanů týkajících se častého rušení nočního klidu a jejich řešení? Jde o porušování nočního klidu kolem heren a nonstopů, např. kolem Bílého Beránku v Nevanově, nebo o problémy s rušením nočního klidu u Hotelu Fortuna West v Mrkvičkově ulici atd. atd. Jste informováni o tom, jak probíhá spolupráce MČ Praha 17 s městkou/státní policií?

 

Radnice zastupitele informovala o porušování nočního klidu ve Vámi zmíněných oblastech na základě interpelací. Samostatný bod k projednání zastupitelstvem nebyl předložen.

 

  • Jaké je vaše stanovisko k cenzurnímu jednání úřadu MČ Praha 17, který byla zažalován a v první instanci odsouzen za neuveřejnění kritického článku zastupitele B. Černovského v řepském časopise? Co hodláte v zájmu udržení transparentnosti a otevřené politické soutěže v Řepích učinit? (dnes již zrušený rozsudek: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/rozsudek-osp6.pdf). Ze zkušenosti se ukazuje, že i jako občané máme jen malé šance, že náš článek v Řepské 17 vyjde – jak byste toto chtěli napravit?

 

K této problematice se nemohu a ani nechci vyjadřovat, neboť nejsem členem Redakční rady a ani se jakkoli jinak nepodílím na vydávání měsíčníku Řepská sedmnáctka. Já, jakožto zastupitelka, nejsem nikterak oprávněna zasahovat do rozhodování o obsahu tohoto časopisu.

 

  • Je zastupitelstvo pravidelně informováno o výsledcích jednání poradního sboru starostky? Jak hodnotíte situaci, kdy v tomto poradním orgánu stále chybí 7 zástupců a kdy je na webu Prahy 17 pouze informace o okrscích a chybí přesné vymezení ulic? (viz zde: http://www.repy.cz/mc/seznam-clenu-poradniho-sboru)

 

Informace o jednání Poradního sboru jsou veřejně přístupné na webových stránkách, takto zveřejněné informace považuji za dostatečné.

Nikdo nemůže být nucen stát se členem Poradního sboru. Jedná se o princip dobrovolnosti. Neobsazenost všech míst členů Poradního sboru beru jako důkaz nedostatečného zájmu občanů účastnit se diskuze občanů se zástupci Radnice. K otázce absence označení ulic doporučuji kontaktovat IT oddělení Radnice, tato otázka nikterak nesouvisí s kompetencemi člena zastupitelstva.

 

  • Co děláte pro zvýšení informovanosti občanů Řep? Je podle vás web MČ Praha 17 přehledný a jednoduchý na orientaci? Jak usilujete o zvýšení účasti občanů na zasedání zastupitelstva, resp. byl byste pro posunutí začátku jednání na pozdější hodinu, aby bylo dostupné i pro pracující veřejnost?

Internetové stránky Řep jsou pro mne osobně dostatečně přehledné, vždy jsem zde nalezla, co jsem potřebovala. O době začátku zasedání zastupitelstva je možné diskutovat, avšak nikterak se nebráním jejímu posunutí na pozdější hodinu.

Závěrem bych si dovolila uvést, že většina dotazů směřuje do oblasti samostatné působnosti obce, což spadá do kompetence Rady MČ Praha 17. Dotazník by tudíž měl být, dle mého názoru, směrován spíše na Radu MČ.

Ing. J. Černý (ČSSD)

  • Praha 6 zavedla zóny placeného stání. Jak vás vedení radnice Prahy 17 seznámilo s rozhodnutím se ze strany Řep do tohoto systému nezapojit? Jste pravidelně seznamováni s alternativními návrhy pro řešení tohoto akutního a závažného problému v Řepích, ze kterých se – dle zkušenosti občanů – stává záchytné parkoviště? Jaké byly vaše náměty pro zlepšení této situace?

 

Domnívám se, že zony placeného stání jsou nesmysl obecně, takže jsem byl jedním z těch, kdo byl s rozhodnutím nerealizovat na území naší Mč spokojen. Bližší vysvětlení svého stanoviska jsem samozřejmě schopen poskytnout.

 

  • Je zastupitelstvo ze strany Radnice informováno o četných podnětech občanů týkajících se častého rušení nočního klidu a jejich řešení? Jde o porušování nočního klidu kolem heren a nonstopů, např. kolem Bílého Beránku v Nevanově, nebo o problémy s rušením nočního klidu u Hotelu Fortuna West v Mrkvičkově ulici atd. atd. Jste informováni o tom, jak probíhá spolupráce MČ Praha 17 s městkou/státní policií?

 

Rušení nočního klidu nepatří mezi kompetence samosprávy.

 

  • Jaké je vaše stanovisko k cenzurnímu jednání úřadu MČ Praha 17, který byla zažalován a v první instanci odsouzen za neuveřejnění kritického článku zastupitele B. Černovského v řepském časopise? Co hodláte v zájmu udržení transparentnosti a otevřené politické soutěže v Řepích učinit? (dnes již zrušený rozsudek: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/rozsudek-osp6.pdf). Ze zkušenosti se ukazuje, že i jako občané máme jen malé šance, že náš článek v Řepské 17 vyjde – jak byste toto chtěli napravit?

 

Nepovažuji situaci za cenzuru. Naopak se domnívám, že stejná dlouhodobě dohodnutá pravidla platí pro všechny. Tedy v časopise nejsou zveřejňovány politické příspěvky. Ostatně o podobě každého čísla rozhoduje redakční rada, ve které jsou zastoupeny (nebo mohou být) všechna politická uskupení v zastupitelstvu. Jediný pan Černovský odmítá elementární podmínku respektovat a snaží se dokonce pro sebe získat soudní cestou výhodu proti ostatním.

Zrušený rozsudek pro mne není nijak zajímavý. Není ani jako zrušený dostupný na webu soudu. Jakoby neexistoval.

 

  • Je zastupitelstvo pravidelně informováno o výsledcích jednání poradního sboru starostky? Jak hodnotíte situaci, kdy v tomto poradním orgánu stále chybí 7 zástupců a kdy je na webu Prahy 17 pouze informace o okrscích a chybí přesné vymezení ulic? (viz zde: http://www.repy.cz/mc/seznam-clenu-poradniho-sboru)

 

Poradní sbor starostky je dobrovolně vytvořeným orgánem, který nemá oporu v žádném obecně závazném předpisu. Proto také nepovažuji za zásadní, zda starostka informuje o činnosti takového uskupení, které jak již patrno z názvu, má zřízeno pro sebe a nikoliv pro zastupitelstvo. U dobrovolně vytvořeného útvaru také není zajímavý počet členů.

 

  • Co děláte pro zvýšení informovanosti občanů Řep? Je podle vás web MČ Praha 17 přehledný a jednoduchý na orientaci? Jak usilujete o zvýšení účasti občanů na zasedání zastupitelstva, resp. byl byste pro posunutí začátku jednání na pozdější hodinu, aby bylo dostupné i pro pracující veřejnost?

Nemám problém s posunutím začátku nebo konáním o víkendu. Nicméně v minulosti již byl takový pokus učiněn bez výsledku v počtu účastníků.

 

 

 

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama